S vašou energiou
pracujeme efektívne

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva Národný onkologický ústav BratislavaViac o projekte
25Feb

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva Národný onkologický ústav Bratislava

V roku 2013 sa spoločnosť CAMASE úspešne zúčastnila verejnej súťaže, ktorú vyhlásil Národný onkologický ústav Bratislava a cieľom ktorej bola Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva NOÚ. Najmä rekonštrukcia hlavnej parnej kotolne a modernizácia dvoch teplovodných kotolní. Účelom súťaže bolo dosiahnutie úsporných opatrení, najmä zníženie spotreby primárnych médií na výrobu tepla, pary a teplej úžitkovej vody.…

Viac o projekte
Modernizácia tepelnej technológie Slovenská zdravotnícka univerzita BratislavaViac o projekte
24Feb

Modernizácia tepelnej technológie Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

V roku 2012 na základe úspešnej účasti spoločnosti CAMASE vo verejnej súťaži Modernizácia tepelnej technológie, ktorú vyhlásila Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu a modernizáciu zdroja tepla s cieľom zvýšiť účinnosť energetického zdroja, optimalizovať reguláciu tepla v objektoch univerzity. Neefektívny pôvodný parný systém bol nahradený teplovodným vysokoúčinným systémom v kaskádovej zostave z nízkotlakových kondenzačných…

Viac o projekte
Referencie kategórie

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.