S vašou energiou
pracujeme efektívne

Z celej živočíšnej ríše obdarila evolúcia práve medúzy tým najefektívnejším využívaním energie.
Veríme, že aj my sme súčasťou procesu, v ktorom optimalizácia zdrojov je nevyhnutným krokom nielen k prežitiu, ale aj k dokonalosti.

Hlavným cieľom spoločnosti CAMASE v oblasti poskytovania energetických služieb a energetického manažmentu je zabezpečiť klientovi dlhodobo efektívny koncept pri riadení energetického hospodárstva.

Nahliadnite do našej práce

Spoločnosť CAMASE, založená v roku 2012, sa svojím zameraním radí k popredným poskytovatelom energetických služieb so zaručeným výsledkom. Pre svojich klientov ponúka v tejto oblasti kvalifikované a komplexné riešenia. Prostredníctvom svojich expertov zabezpečuje optimálne a efektívne riešenia pre plánovanie a riadenie rozvoja energetického hospodárstva.

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.