S vašou energiou
pracujeme efektívne

Modernizácia tepelnej technológie Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

Modernizácia tepelnej technológie Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

 

V roku 2012 na základe úspešnej účasti spoločnosti CAMASE vo verejnej súťaži Modernizácia tepelnej technológie, ktorú vyhlásila Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu a modernizáciu zdroja tepla s cieľom zvýšiť účinnosť energetického zdroja, optimalizovať reguláciu tepla v objektoch univerzity.

Neefektívny pôvodný parný systém bol nahradený teplovodným vysokoúčinným systémom v kaskádovej zostave z nízkotlakových kondenzačných kotlov, aby sa tak optimalizovali finančné náklady na spotrebu vykurovacieho média – zemného plynu. V rozvodovej zostave sa aplikovali nové obehové čerpadlá s frekvenčnými meničmi, ktoré zabezpečujú hydraulické vyregulovanie rozvodov a zároveň znižujú aj spotrebu elektrickej energie. Celková prevádzka výroby tepla a teplej úžitkovej vody je riadená MaR priamo v priestoroch kotolne, s možnosťou vzdialeného prístupu pre pracovisko dispečingu spoločnosti CAMASE, na ktorom sa zabezpečuje monitoring a následne bilančné vyhodnocovanie prevádzky.

Po úspešnom ukončení rekonštrukcie a modernizácie tepelnej technológie poskytuje spoločnosť CAMASE pre svojho odberateľa SZU nasledovný rozsah služieb:

  • Komplexná správa zdroja tepla
  • Údržba, opravy a obsluha zariadení
  • Havarijná služba, servisy technických zariadení
  • Odborné prehliadky a skúšky technologických zariadení, MaR
  • Energetický manažment


Nový stav tepelnej technológie po modernizácii

Nový stav tepelnej technológie po modernizácii Nový stav tepelnej technológie po modernizácii Nový stav tepelnej technológie po modernizácii Nový stav tepelnej technológie po modernizácii Nový stav tepelnej technológie po modernizácii Nový stav tepelnej technológie po modernizácii Nový stav tepelnej technológie po modernizácii Nový stav tepelnej technológie po modernizácii Nový stav tepelnej technológie po modernizácii Nový stav tepelnej technológie po modernizácii

 

So SZU máme za sebou už 3 úspešné vykurovacie sezóny

graf

Úspora zemného plynu (ZP) dosiahnutá v roku 2015 je 22,77 % ku mᶟ21,88 % ku kWh v porovnaní s dlhodobým priemerom prevádzky kotolne v pôvodnom stave – tzn. zníženie spotreby plynu o 154 172 mᶟ, resp.  1 570 794 kWh za rok.

V tabuľke nižšie prezentujeme prehľad ročných spotrieb zemného plynu v rokoch 2006 až 2015 a priemer spotreby za rok 2006-2012 (vyjadrené v m3 a v kWh). Tento priemer porovnávame s rokom 2015, kedy sa začal tretí rok periódy garantovaných úspor prevádzkovania zdroja tepla po realizácií modernizácie kotolne.

SZU   Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December  
PRIEMER m3 118 736 103 050 84 039 40 105 18 982 16 872 15 172 13 802 20 192 58 000 83 345 104 832 677 127 ÚSPORA
2006 - 2012 kWh 1 257 360 1 091 370 889 646 424 722 200 999 178 833 160 828 146 448 214 156 614 662 882 650 1 110 550 7 179 998
2013 m3 96 325 72 805 71 939 30 891 12 919 14 533 7 9988 8 041 10 120 44 345 62 606 80 491 513 013 164 114 24,24%
kWh 1 026 455 775 359 764 882 328 797 138 656 156 486 85 862 86 209 107 815 471 887 667 687 858 525 5 468 617 1 711 381 23,84%
2014 m3 89 441 73 135 55 563 41 241 34 701 14 259 9 048 10 139 13 718 40 815 61 680 83 886 527 626 149 501 22,08%
kWh 955 205 780 335 594 155 442 262 372 774 153 239 97 560 109 759 147 472 437 078 660 299 898 996 5 649 135 1 530 863 22,77%
2015 m3 97 456 88 410 74 104 36 859 13 617 5 824 3 833 3 690 7 978 52 665 58 295 80 224 522 955 154 172 22,77%
kWh 1 042 752 945 584 793 513 395 294 147 414 63 524 41 726 40 114 86 442 567 518 625 564 859 761 5 609 204 1 570 794 21,88%

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.