S vašou energiou
pracujeme efektívne

O spoločnosti

Hlavným cieľom spoločnosti CAMASE v oblasti poskytovania energetických služieb a energetického manažmentu je zabezpečiť klientovi dlhodobo efektívny koncept pri riadení energetického hospodárstva.

Spoločnosť CAMASE, založená v roku 2012, sa svojím zameraním radí k popredným poskytovatelom energetických služieb so zaručeným výsledkom. Pre svojich klientov ponúka v tejto oblasti kvalifikované a komplexné riešenia.

Prostredníctvom svojich expertov zabezpečuje optimálne a efektívne riešenia pre plánovanie a riadenie rozvoja energetického hospodárstva.

Návrh energeticky úsporných opatrení, ich realizácia a napokon sledovanie výsledkov. To je stručný a jednoduchý popis činnosti, ktorá však v sebe nesie snahu zabezpečiť klientovi maximálne možnú energetickú efektívnosť. Pre udržanie dlhodobého úsporného efektu je dôležité zaradiť všetky dostupné prvky systémov energetického manažmentu do energetického hospodárstva klienta. Služby energetického manažmentu sú hlavnou aktivitou spoločnosti.

Na základe úspešných výsledkov dnes môže spoločnosť CAMASE upevňovať svoje miesto na trhu a poskytovať služby na vysokokvalifikovanej úrovni.

Vedenie spoločnosti

Boris Lorenc

Boris Lorenc Zakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti. Boris Lorenc je manažér a človek na svojom mieste. Zodpovedá za strategické smerovanie spoločnosti, za napĺňanie jej dlhodobých plánov, ako aj za jej operatívne riadenie. Rieši každodenné situácie, ktoré prinášajú vzťahy s obchodnými partnermi.
Okrem ekonomických výsledkov mu mimoriadne záleží na budovaní dobrého mena spoločnosti, na jej dôveryhodnosti a prezentácii.
Prívlastok “vyvážený” je pre spoločnosť aj jej riaditeľa Borisa Lorenca kľúčový, pretože celý tím spoločnosti sa snaží nájsť a ponúknuť klientom riešenia, ktoré prinášajú spokojnosť všetkým zúčastneným stranám obchodných vzťahov. To je dôvod, prečo sa všetkých, pre spoločnosť kľúčových rokovaní, zúčastňuje generálny riaditeľ osobne.

Boris Lorenc začal podnikať v roku 1990. Venoval sa stavebnému priemyslu a uskutočnil niekoľko úspešných developerských projektov. Skúsenosti pretavil do sektoru energetiky, čoho výsledkom je existencia súčasnej úspešnej akciovej spoločnosti.
Generálneho riaditeľa Borisa Lorenca charakterizuje citát Sira Johna Egana, britského priemyselníka, výkonného riaditeľa automobilky Jaguár v medzivojnovom období:

“Tým najzákladnejším cieľom je zarábať peniaze na spokojných zákazníkoch.”

Sir John Egan

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.