S vašou energiou
pracujeme efektívne

O spoločnosti

Hlavným cieľom spoločnosti CAMASE v oblasti poskytovania energetických služieb a energetického manažmentu je zabezpečiť klientovi dlhodobo efektívny koncept pri riadení energetického hospodárstva.

Spoločnosť CAMASE, založená v roku 2012, sa svojím zameraním radí k popredným poskytovatelom energetických služieb so zaručeným výsledkom. Pre svojich klientov ponúka v tejto oblasti kvalifikované a komplexné riešenia.

Prostredníctvom svojich expertov zabezpečuje optimálne a efektívne riešenia pre plánovanie a riadenie rozvoja energetického hospodárstva.

Návrh energeticky úsporných opatrení, ich realizácia a napokon sledovanie výsledkov. To je stručný a jednoduchý popis činnosti, ktorá však v sebe nesie snahu zabezpečiť klientovi maximálne možnú energetickú efektívnosť. Pre udržanie dlhodobého úsporného efektu je dôležité zaradiť všetky dostupné prvky systémov energetického manažmentu do energetického hospodárstva klienta. Služby energetického manažmentu sú hlavnou aktivitou spoločnosti.

Na základe úspešných výsledkov dnes môže spoločnosť CAMASE upevňovať svoje miesto na trhu a poskytovať služby na vysokokvalifikovanej úrovni.

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.