Kontakt

CAMASE, a.s.
Pražská 11
811 04 Bratislava
Slovenská republika

register – spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5551/B

IČO: 46692291
DIČ: 2023532742
IČ DPH: SK2023532742

Infolinka: +421 2 57 297 119
info@camase.eu
www.camase.eu/sk

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.