S vašou energiou
pracujeme efektívne

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva Národný onkologický ústav BratislavaViac o projekte
25Feb

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva Národný onkologický ústav Bratislava

V roku 2013 sa spoločnosť CAMASE úspešne zúčastnila verejnej súťaže, ktorú vyhlásil Národný onkologický ústav Bratislava a cieľom ktorej bola Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva NOÚ. Najmä rekonštrukcia hlavnej parnej kotolne a modernizácia dvoch teplovodných kotolní. Účelom súťaže bolo dosiahnutie úsporných opatrení, najmä zníženie spotreby primárnych médií na výrobu tepla, pary a teplej úžitkovej vody.…

Viac o projekte
Referencie kategórie

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.