S vašou energiou
pracujeme efektívne

Výroba tepla a TÚV

Spoločnosť sa v roku 2012 stala regulárnym členom výrobcov tepla pod riadením a kontrolou ÚRSO.

Na základe požiadaviek klienta spravuje energetické hospodárstvo podľa legislatívnych noriem a pravidiel výrobcov tepla. Disponuje certifikátom vydaným ÚRSO - Povolenie na výrobu a rozvod tepla a taktiež platným Rozhodnutím o cene tepla. Klientovi v rámci tejto služby zabezpečuje profesionálnu starostlivosť a vysoko technickú a špecifickú činnosť.


Povolenie Rozhodnutie Evidencia štandardov kvality za oblasť teploROZHODNUTIE OD 01.01.2017
 

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.