S vašou energiou
pracujeme efektívne

Certifikáty

Spoločnosť CAMASE, a.s. zaviedla a používa Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, Systém enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, Systém BOZP podľa ISO 45001 a je držiteľom Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaným NBÚ.


Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 Systém enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001 Systém BOZP podľa ISO 45001 Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti vydaným NBÚ Politika IMS spoločnosti CAMASE, a.s.
 

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.